ขอบคุณ ภาษา10ประเทศอาเซียน พูดว่าไง? มาดูกัน!!!

ขอบคุณ เป็นคำพูดที่ใ

Read more

ขอโทษ ภาษา10ประเทศอาเซียน พูดว่าไง? มาดูกัน!!!

ขอโทษ เป็นคำพูดพื้นฐ

Read more

การทักทายอินโดนีเซีย เบื้องต้น

การทักทายอินโดนีเซีย

Read more