กระทรวงแรงงาน ดำเนินการยกระดับกุ๊กไทยไปทำงานต่างประเทศ

cook

นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งรัดดำเนินการพัฒนากุ๊กไทยที่มีความประสงค์ไปทำงานในต่างประเทศตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั้งในแง่ของการบริการและมาตรฐานในรสชาดอาหารไทย เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งที่ผ่านมามีกุ๊กไทยที่ได้รับการส่งเสริมไปทำงานต่างประเทศที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ในช่วงปี 2557 ถึงปัจจุบันแล้วจำนวน 516 คน กระจายไปทำงานอยู่ในหลายประเทศทั้งยุโรปและเอเชีย ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบจะมีรายได้ตั้งแต่ 50,000 – 120,000 บาทต่อคนต่อเดือน

นายกรีฑา กล่าวอีกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเจ้าภาพหลักเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมหารือ เพื่อให้การไปทำงานในต่างประเทศในบางประเทศที่มีเงื่อนไขและขั้นตอนที่เข้มงวด มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพต่อไป

ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการตามนโยบาย โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย โครงการฝึกอบรม สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ประจำปี 2559 และโครงการฝึกอบรมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เดินทางไปทำงานมีทักษะ ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตลอดจนเรียนรู้ภาษาในแต่ละประเทศ เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง เป็นที่พึงพอใจของนายจ้างและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาหารไทยมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

 

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก    thainews.prd.go.th

ภาพประกอบจาก  freepik.com